Vad gäller vid tunga transporter?

Tunga transporter ut på ön får ske med högst BK3 klass. 
Om man har tyngre last måste den delas upp i flera mindre transporter
Trotab ger dispens till att ev. köra tyngre laster på uppdrag av oss.
Om någon åkare bryter mot detta sker polisanmälan.

/Styrelsen