Oroligheter om kvällarna i Trosa/Öbolandet

Oroligheter om kvällarna i Trosa sprider sig till Öbolandet

Vi vill göra alla Öbolandsbor medvetna om att det under april varit och fortfarande är lite oroligt i Trosa om kvällar och nätter. Oroligheterna består i samlingar av ungdomar där det kan bli lite stökigt ibland. Dessa händelser har också spritt sig till Öbolandet och Borgmästarholmen, där det tyvärr också har lett till viss skadegörelse på bl. a bil parkerad vid fastigheterna efter vägen till Borgmästarholmen. Men också på elskåp och viss räddningsutrustning vid bryggan parallell med vägbanken. Händelserna är polisanmälda.

Vid ett par tillfällen under april har det också samlats ungdomar som tänt stora eldar på badberget med nedskräpning och viss åverkan på närliggande skog som följd.

Vi får hjälpas åt att visa på de sätt vi kan att “vi ser vad som händer” och kommer polisanmäla skadegörelse som det går att anmäla. 

Styrelsen för dialog och informerar kommunen och deras ungdomssamordnare om vad som hänt.

Vid ungdomssamlingar i kommunen kan du dagtid mån-fre kontakta socialtjänsten på 0156-52000 be att få bli kopplad till “Mottagningsgruppen” .       

Ser du skadegörelse eller alkohol på allmän plats ringer du polisen 112.

//Styrelsen