Omklassning av bärighet vägbanken

Omklassning av bärighetsklass på Öbolandet till BK2

Resultatet av den geotekniska undersökningen av vägbanken gör att vi nu kan klassa om bärigheten för vägarna på Öbolandet till BK2.

Gäller from v26.

/Styrelsen