Renovering av Edanövägen

Renovering av Edanövägen etapp 1 som sträcker sig från brofäste till 100 m förbi infarten till Strömmingsberget. 

Arbetena startar 5/10 och beräknas vara klart till 15/12 2020 etapp 1.