Info från styrelsemöte v42

Arbetet med att uppdatera hemsidan fortsätter, bland annat kommer det att tillkomma en ny funktion där föreningsmedlemmar kan anmäla sig för ett nyhetsbrev per e-post. Vi ser även över sökfunktionen på hemsidan. 

Arbetet med att ta fram ett samordningsavtal mellan föreningen och kommunen för skötsel av allmänna ytor är påbörjat.

Styrelsen såg över läget för ej betalda medlemsavgifter och diskuterade hur dessa ärenden ska drivas.

Förslag på utegym samt en badplats för hundar arbetas igenom för att senare presenteras för kommunen.

Genomgång av pågående vägrenovering (info sedan tidigare på hemsidan).

Översyn av gällande bryggregler är initierat.

//Styrelsen