Gång- och cykelbana

Gång- och cykelbanan kommer att ligga på vänster sida ut emot campingen och arbetet med denna kommer att påbörjas nästa år. Framöver när ritningar finns tillgängligt kommer dessa att komma upp på hemsidan.