Info från styrelsemöte v.49

– Viss försening av vägrenoveringen. Vägen kommer att beläggas när det blir varmt igen.

– Karta över sträckningen för den nya cykelbanan kommer först i vår när kommunens projektering är färdig.

– Alla som vill utföra skötselaktiviteter av skog på kommunens mark ombeds kontakta Owe Gustafsson via e-post eller SMS. Owes kontaktuppgifter finns här på styrelsesidan.

– Samfälligheten tar tillsammans med kommunen fram en uppdaterad skötselplan för Öbolandet som innehåller skötselaktiviteter av skog och mark.

– Genomgång av ekonomi, bryggområden och vägområden.