Asfaltering Edanövägen Torsdag 28/4

Information till boende längs Edanövägen från 28B och mot havsbadet(till tennisbanorna)

Den 28/4 kommer vägen att asfalteras och det kommer bli starkt begränsad framkomlighet och väntetider vid trafikvakter mellan kl 07:30 – 18:00.

Finns möjlighet att köra ut bilen från den berörda vägdelen innan arbete börjar så är det tacksamt.

Om ni måste passera arbetande maskiner se till att ni har bra kontakt med personalen och invänta klartecken att passera.

Skanska Industrial Solution AB