Kallelse till Årsstämma 2022

Styrelsen inbjuder samtliga fastighetsägare till Årsstämma 2022. Årsstämman äger rum i Tomtaklintskolans aula söndag 8 maj kl 10. Vänligen se bifogad kallelse med tillhörande material.

Kallelsen anslås förutom på www.obolandet.com även på samfällighetens anslagstavla på Öbolandet.

Om någon behöver hjälp med att skriva ut kallelse och tillhörande material går det bra att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Väl mött!
Styrelsen