Slyröjning

För att förbättra framkomlighet och sikt längs våra vägar på Öbolandet kommer slyröjning att utföras av Trotab under sommaren. Om du som fastighetsägare har möjlighet att röja utanför din egen fastighet så är det tillåtet, måtten är 450 cm högt samt c:a 1 meter från vägkanten.

Under sommaren kommer också kvarvarande grusvägar att grusas, vattnas och saltas detta för att binda damm på vägarna.

Styrelsen