Fortsatt renovering av vägar.

Renovering av Rävuddsvägen 3:2 från Gloruddsvägen och fram till smitvägen kommer att påbörjas v40.

/styrelsen