Trädfällning

Trosa kommun kommer utföra trädarbeten vid början av Edanö (bakom ÅVC/längs vägen). Vi kommer ta ner några dåliga träd och ta bort lite sly.

Arbetet kommer påbörjas om nån/några veckor och vara klart senast 15 dec.

bifogadar karta, över området det gäller.

Styrelsen