Info styrelsemöte v.4

Allmänna platser
Träd som fallit vid Svartviksudde har tagits omhand av skogsgruppen.

Information från kommunen angående skarvfrågan är att kommunen kommer att ta ner träd på Snöholmen och att markägare på Lagnösidan kommer även de att ta ner träd allt för att försvåra bosättning av skarven vid ankomst under våren. Markägarna har också ansökt om ankomstjakt. Vi får anledning att återkomma om och i så fall hur vi behöver mobilisera oss på Öbolandet. Mer finns att läsa kring skarvfrågan och Snöholmen på Trosa kommuns hemsida. Trädfällning på Snöholmen – Trosa kommun

Vägar, beläggningsplan
Planering kring renovering av brobanken är påbörjad preliminärt planeras arbetet att ske under 2025.

Ansökan om bidrag från trafikverket är inlämnad och bidrag lämnas från myndigheten med 40% av den faktiska kostnaden. Vi återkommer med med mer detaljer kring arbetet med brobanken längre fram.

Asfaltering av återstående vägar kommer att utföras så fort vädret tillåter.

Snöröjning har fungerat bra i vinter dock har halkbekämpningen varit en utmaning pga av vädret.

Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, pengar för återstående vägarbete finns reserverade.

I stort sett har nu alla medlemsavgifter betalts in endas en återstår.

Våran kassör har under året arbetat med att få till e-faktura lösning för inbetalning av årets medlemsavgifter och vi kan nu meddela att vi kan erbjuda denna lösning för de som önskar detta.

Så här skriver vår kassör
Jag kan med glädje berätta att samfälligheten nu kan skicka ut fakturor till fastighetsägarna med e-faktura! 

Just nu kan vi inte skicka ut inbjudningar till fastighetsägarna att börja använda e-faktura men jag håller på att undersöka det närmare. Däremot kan ni alla själva gå in i er respektive internetbank och lägga till Öbolandets Samfällighets Förening (observera hur namnet skrivs) så kommer ni att få er nästa faktura via er internetbank. 

Prova gärna och hör av er om ni har några frågor. Det ser lite olika ut i olika internetbanker, men för mig som har Nordea så trycker man på: 

Betalningar –> E-faktura –> Lägg till fakturautställare

Där söker man på: Öbolandets Samfällighets Förening 

Anmäl er sedan för e-faktura. Personnummer är förifyllt men du behöver ange ditt namn, din e-postadress samt ditt kundnr. Vi använder fastighetsbeteckning som kundnummer. Så t.ex. ÖBO37-11 för fastigheten Trosa Öbolandet 37:11

Viktigt!! Ange kundnummer enligt format ovan, annars fungerar det inte i  systemet.

Bryggområden
Vassen ska klippas utmed vägbanken. Bryggregler uppdateras och att bryggfogdar därefter får yttra sig.

Hemsidan
Hemsida uppdaterats pga av risk för intrång, nu OK.

Övrigt
Skyddsjakten på rådjur, som avslutas i januari, har gått dåligt. Vi föreslår till kommunens jägare att fortsätta så snart det är möjligt.

Stenbumlingar har utplacerats av kommunen vid GC vägen.

Samfälligheten på Svartviksvägen (White Lane) har fått besked av kommunen att samfälligheten själv kan bestämma vilken sida markeringen för GC-vägen på Svartviksvägen ska läggas. De har inte fått något svar angående att skylta endast en gång om farthinder. Båda dessa saker tas upp vid nästa möte med kommunen.

Vi vill påminna om årsstämman den 5 maj.

Styrelsen Öbolandet