Asfalterings arbeten v.16

Under nästa vecka (v.16) kommer asfalterings arbeten att pågå på Rävuddsvägen och Svartviksvägen, under förutsättning att vädret tillåter.

/Styrelsen