Nyhetsbrev GA3(bryggor)

Nyhetsbrev GA3

Äntligen har våren kommit till Trosa.

Hej alla medlemmar och båtägare i samfälligheten för bryggor GA3.

Äntligen så känns det som att våren har kommit till Trosa.

För er som inte känner mig sedan tidigare så heter jag Eghert Holm och bor på Edanövägen 41.

Jag är ansvarig sammankallande för de olika bryggfogdar som är verksamma vid de gemensamma bryggområden GA3 som vi har i samfälligheten. Totalt 12 bryggområden med lite drygt 200 båtplatser.

På samfällighetens hemsida så kan ni se vem som är bryggfogde vid ditt område.

Just nu så har vi tre vakanser. Vi saknar bryggfogde till Barbroviksbryggan, Sundstukanalen och Svartvikskanalen. Vi behöver några vid de tre områdena som kliver fram och tar det enkla och roliga uppdraget att vara bryggfogde. Om du är intresserad så hör du av dig till mig, Eghert Holm på 070 217 8062

Det är ganska trevligt att vara bryggfogde. Man hjälper medlemmar och båtägare med lite enkla frågor och samordning av det gemensamma området. Då medlemmarna själva ansvarar för underhåll av sin brygga och städning av bryggområdena, så följer bryggfogden upp och påtalar om vårt gemensamma regelverk inte efterlevs. Uppföljningen görs löpande före, under och efter säsong. Ca en gång om året så inspekterar vi också bryggorna för att säkerställa att de är säkra och i bra skick. Vi bryggfogdar träffas gemensamt 2–3 gånger per år. Bryggregler finns på hemsidan.

Bryggorna skall också vara märkta med fastighetsbeteckning, det ordnar du för din brygga.

En del områden, inte alla, har också en städdag då alla medlemmar i det området samlas och förbereder området för kommande säsong. Det är trevligt och skapar ett gemensamt ansvar för området.

Samfälligheten har ett ansvar enligt gällande förrättning att hålla kanaler och brygg områden öppna, varför vassklippning och att hålla efter sly behöver hanteras årligen.

Därför finns en tydlig förväntansbild från Trosa kommun att vi sköter och förvaltar de områden som vi lånar av kommunen. Trosa kommun äger marken, vi får använda den till våra bryggor, som vi själva sköter och underhåller.Den årliga avgift som ni betalar går idag oavkortat till en årlig vassklippning av kanaler och vikar i anslutning till våra bryggområden.

Nu tillbaka till vårdagen.

Som sagt, det känns som att våren äntligen kommit till Trosa. Kanske ???

Nu skall vi äntligen få våra båtar i sjön. Då vill jag att ni kollar era bryggor, märkning av dessa och skötsel av området kring din brygga. Också att ni stämmer av med bryggfogden så att dina kontaktuppgifter stämmer.

Lycka till med båten i sjön. Ha en trevlig vår och en fantastisk båtsommar.

Eghert Holm