Minskning av rådjurstammen

Teknik- och servicenämnden i Trosa kommun tog i september beslut om att ”att avskjutning eller insats av annan skadeförebyggande åtgärd av vilda djurarter inom tätbebyggt område i Trosa kommun är tillåtet för att se till att viltstammen hålls på en rimlig nivå och för att inte orsaka orimliga problem för kommuninvånarna.”

Därför har Trosa kommunjägare fått i uppdrag att hålla efter rådjursstammen, vilket kommer innebära att han med största sannolikhet kommer att skjuta rådjur på Öbolandet inom de närmsta veckorna. Insatsen görs för att minska stammen som har ökat den senaste tiden. Den stora stammen ställer till besvär för bl.a. villaägare.
Vid ev. frågor kontakta Maria Rydholm, Trosa kommun Tel direkt: 0156-520 23.

/Styrelsen