Gallring granar

Uppdaterat 13 maj 2020

De planerade åtgärderna med borttagning av granbarkborreangripna granar i beståndet ner till Kalkholmarna är klart.

Entreprenören har gjort viltfauna (rishögar) på väl valda ställen i beståndet för att sen även kunna plantera nya trädarter i dessa när det är dags då de har förmultnat till fin mull för lättare etablering av nytt växtmaterial i framtiden. Det har gett bra resultat med den typ av åtgärd på andra håll i landet.

Kostnaderna för åtgärder i skogsbestånden har blivit väldigt höga för kommunen. Det råder besparingskrav i dagsläget så det blir ingen mer gallring av granar i år på Öbolandet.

Det är inte bara granbarkborreangrepp utan även andra akuta insatser av andra orsaker bl.a  bitbock som angriper tallen , reagerar som gran vid angrepp av barkborren, instabila trädbestånd i tätortsnära områden m.m.

/Styrelsen


Nu är arbetet med att gallra granar igång med början i skogspartiet ner mot Kalkholmarna.

Grangallring vid Kalkholmarna