Info från styrelsemöte v.49

Vägar
– Etapp 2 av vägrenoveringen går bra fortfarande gäller tidigare tidplan dvs asfaltering och färdigställning maj 2022.
– Arbetet med GC-vägen går enligt plan

Allmäna platser
– Ommärkning/Uppmärkning av befintliga stigar/leder planeras
– Dialog med kommunen har påbörjats kring iordningsställande av återvinningsstationen vid bron dvs hur kan vi få ytan bättre skött.

Ekonomi
– I stort sett har alla årsavgifter kommit in.

Bryggor
– Kätting och lås till ramp kommer att sättas upp 1/4 2022. Nyckel till rampen kan hämtas ut hos bryggansvarig.

Övrigt
– Utbildning/information kring grannsamverkan planeras, är du intresserad av att delta i en utbildning/information kring grannsamverkan så hör du av dig till styrelsen.

Styrelsen vill också passa på och önska en
En God Jul och ett Gott Nytt År

Vänliga hälsningar,
Styrelsen