Etikettarkiv: årsmöte

Kallelse till Årsstämma 2023 21 maj 2023 kl 10

Styrelsen inbjuder till Årsstämma söndagen den 21 maj kl 10.00 i Skärborgarnas hus i Trosa. Se bifogad kallelse innehållande föreslagen dagordning och bilagor.

Vänligen notera att kallelse endast anslås digitalt samt på Samfällighetens anslagstavla vid ÅVSen. Om någon önskar hjälp med att skriva ut dokumenten är man välkommen att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Info från styrelsemöte v. 17

Hej!

Våren verkar äntligen på riktigt ha kommit till Öbolandet. Här kommer en uppdatering från styrelsemötet v. 17:

– Förberedelse inför årsstämman 2022. Årsstämman äger rum i Tomtaklintskolans aula söndag den 8 maj kl 10.

– Inför besiktningen av bryggor önskar styrelsen att alla brygginnehavare uppdaterar sig kring bryggreglerna. Dessa finns på hemsidan. Vänligen notera att det inte är tillåtet att hyra ut sin brygga.

– Fartdämpande åtgärder kommer att komma på de nyasfalterade vägarna så snart det är möjligt.

– En nyhet för i år är att fakturan för årsavgiften kommer att kunna skickas ut per e-post för dem som önskar det. Om ni vill ta emot fakturan för årsavgiften med e-post, vänligen anmäl det till kassor@obolandet.com. Ange vilken fastighet det gäller samt vilken e-postadress.

Väl mött på årsstämman den 8 maj!
Styrelsen

Kallelse till Årsstämma 2022

Styrelsen inbjuder samtliga fastighetsägare till Årsstämma 2022. Årsstämman äger rum i Tomtaklintskolans aula söndag 8 maj kl 10. Vänligen se bifogad kallelse med tillhörande material.

Kallelsen anslås förutom på www.obolandet.com även på samfällighetens anslagstavla på Öbolandet.

Om någon behöver hjälp med att skriva ut kallelse och tillhörande material går det bra att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Väl mött!
Styrelsen

Årsstämma 2020

Årsstämman för Öbolandets Samfällighet är planerad och bokad till 31/5 kl: 10-13

Plats: Församlingshemmet Trosa, (då Skärborgarnas Hus är under renovering)

Styrelsen bevakar förstås läget och myndigheternas rekommendationer gällande Corona-smittan som påverkar oss alla i någon form.

Och många vill säkert undvika större samlingar i dagsläget. Mot den bakgrunden ser vi över vilka möjliga alternativ det finns till att hålla årsstämman om det skulle behövas.

Information om eventuell förändring kommer att finnas här på webbplatsen.

//Styrelsen

Ny plats – Årsstämman 2020

Vi har tvingats byta lokal då vi nekats hålla möte i Församlingshemmet.

Ny lokal är Tomtaklintskolans aula, Tomtaklintgatan 4, Trosa

Datum 31 maj kl: 10:00 är oförändrat

Antalet platser för medlemmar kommer givet läget med Coronavirus och smittorisken begränsas kraftigt. Mer information kommer i kallelsen om hur deltagande/röstning kommer att lösa sig utan att behöva delta fysiskt.

//Styrelsen