Etapp 3 av vägrenovering Edanövägen-Rävuddsvägen måste delas upp 

Pga omvärldssituationen har prisbilden för många varor och därmed också vissa tjänster fullkomligen exploderat under våren. Detta har medfört att tidigare standarduppräkning av offerten för etapp 3 i vägrenoveringen var fullkomligt otillräcklig och måste räknas upp avsevärt utifrån det nya marknadsläget.

Den nya totalkostnaden ryms inte i årets budget, som baserades på siffror innan en förändrad världsbild. Etapp 3 delas nu upp i Etapp 3:1 (från smitvägen och ut till badet) och Etapp 3:2 (från avfart Gloruddsvägen och fram till smitvägen). Arbetet med etapp 3:1 är påbörjat och där genomförs parallellt även arbetet för kommunens gång och cykelväg etapp 3 för att slippa två olika etableringar på den begränsade väg ytan.

Styrelsen avvaktar utvecklingen på marknaden och får på årsstämman nästa år utifrån de då rådande förutsättningarna presentera de alternativ som årsstämman kan ta ställning till för ett beslut om etapp 3:2. 

//Styrelsen