Fallna granar vid gula spåret

Ett flertal granar har fallit vid och över gula spåret. Det finns också risk att ett flertal andra granar kan falla. Varningsskyltar är uppsatta och där möjlighet finns är stigen omledd.
Kommunen är kontaktad för hantering av problemet.