Fortsatt renovering av vägar, etapp 3:1

Vecka 36 startar renovering av Rävuddsvägen från Rävuddsvägen 9 och ner till havsbadets Parkering.
Framkommligheten kommer att vara nersatt under byggtiden men vägen hålles öppen hela tiden.
Arbetena beräknas var klara vecka 50