Hjälp med skarvproblemen

Trosa 18 november 2022

HJÄLPER DU TILL ATT HÅLLA UTKIK EFTER SKARVAR  I VÅR?

Till medlemmar i Öbolandets Samfällighet

SKARVARNA

Öbolandets samfällighet har under året deltagit på möten tillsammans med Trosa GK, Uddby samfällighet, Svensk Fastighetsförmedling, kommunen, markägare, politiker för att diskutera hanteringen av Skarvproblemet. Istället för Snöholmen, som skarvarna helt förstört med sitt träck, bosatte sig skarvarna under 2022 på Trosa GK och Uddby. Där har Samfälligheten och markägare genom avskjutning, nertagning av bon, oljud mm skrämt iväg och stört skarvarna.

Nu har skarvarna lämnat Uddby och Lagnö för säsongen och återkommer i februari/mars 2023.

Uddby samfällighet har ansökt om ankomstjakt för att skjuta av skarvarna i februari/mars 2023. Om de lyckas skjuta av och skrämma/störa dem från att bosätta sig på Lagnö/Uddby, ligger Öbolandet i farozonen för att bli ett nytt etableringsområde för nya skarvkolonier!

Vi behöver alltså mobilisera oss. Öbolandets samfällighets styrelse föreslår och önskar att boende bland medlemmarna, som bor strategiskt (nära identifierade områden för etablering), får i uppdrag att under februari/mars 2023 ha koll på om skarvar bosätter sig på vår ö. Under slutet av februari och början av mars behöver du som kontaktperson, och alla andra, varje dag (om inte flera gånger) kontrollera skarvaktiviteter.

De områden vi ser som extra sannolika för nyetablering av skarven är Strömmingsberget, Havsbadet, Kalkholmarna, Edanö Backe/ Glorudden, Storholmen och Borgmästarholmen.

Om du kan åta dig denna syssla, eller har förslag på person som skulle vilja, hör av dig till styrelsen genom

Owe Gustafsson, tel  073-9605249 e-post gustafsonowe@gmail.com

eller Kerstin Alksäter, 073-6897540, e-post kerranalk@gmail.com.analk@gmail.com

Mvh Styrelsen för Öbolandets samfällighet.