Kallelse till Årsstämma 2023 21 maj 2023 kl 10

Styrelsen inbjuder till Årsstämma söndagen den 21 maj kl 10.00 i Skärborgarnas hus i Trosa. Se bifogad kallelse innehållande föreslagen dagordning och bilagor.

Vänligen notera att kallelse endast anslås digitalt samt på Samfällighetens anslagstavla vid ÅVSen. Om någon önskar hjälp med att skriva ut dokumenten är man välkommen att kontakta kassören på kassor@obolandet.com.

Varmt välkomna!
Styrelsen