Info från Trosa Kommun

Trosa kommun ser över rådjursbeståndet ute på Öbolandet fn inget beslut om om avskjutning.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen