Info från styrelsemöte v11

Inför årsmötet

– Årsmötet kommer att hållas söndag den 8 maj kl 10 i Tomtaklintskolans aula. Varmt välkomna!

– Styrelsen förbereder budgetförslag och handlingar inför årsmötet. Vänligen notera att kallelse till årsmötet kommer att ske digitalt i år, genom anslag på Samfällighetens hemsida www.obolandet.com, utskick genom detta nyhetsbrev samt anslag på Samfällighetens anslagstavla. Det går även bra att ta kontakt med kassör Klara Kjellberg på kassor@obolandet.com om man önskar få hjälp att skriva ut årsmöteshandlingarna.

– Är du intresserad av styrelsearbete och vill bidra till arbetet i Öbolandets samfällighetsförening? Kontakta Marica Holm, sammankallande i valberedningen, på marica.holm@ssab.com.

– Sista dag att skicka in motioner till årsstämman är den 31 mars 2022.

Bryggområden

– Isen har påverkat ett flertal bryggor. Brygginnehavare uppmanas att se över sina bryggor i god tid inför årets bryggbesiktning.

Ekonomi

– Skatteverket har nyligen ändrat sin praxis angående momsplikt för samfälligheter. Styrelsen tittar på detta för att utreda hur det kommer att påverka Öbolandets Samfällighetsförening.

Vägbanken

– Det råder mycket högt vattenstånd i vårt område periodvis, när vattenståndet överstiger +85cm mot normalläge tangerar det vägbankens beläggning. I den nuvarande 4-årsplanen för vägarna 2020-2023 ligger en höjning av vägbanken med som förslag för 2023. Eventuella omprioriteringar och beslut kring detta fattas på årsstämman. En dialog med Trafikverket är inledd för att kunna ta fram rättvisa underlag för kostnadsbilden för en höjning av vägbanan. Prognos för vattenståndet finns på: http://www.smhi.se/vader/prognoser/vattenstand-och-vagor


Vänliga hälsningar,
Styrelsen